Het afscheid is definitief, maar de herinnering onuitwisbaar


Na een ongelijke, veel te lange strijd tegen een sluipende ziekte is van ons heengegaan onze collega

MOURICE VAN HAASTEREN

Wij zijn dankbaar dat wij Mourice hebben gekend en met hem hebben mogen werken.
Wij zullen hem herinneren als een fijne, bekwame- en gepassioneerde collega die als geen ander wist te relativeren en ons altijd stimuleerde.

Onze gedachte en medeleven gaat uit naar zijn naaste familieleden. Wij wensen hen veel sterkte toe in deze moeilijke periode.

Er is een gedenkplek voor Mourice in onze vestiging Rotterdam met condeolanceregister.

Vrijdag 24 mei om 15:15u wordt Mourice met woord, beeld en muziek herdacht in de aula van crematorium Iepenhof, Hoflaan 18 te Delft.

 

Ga naar het condoleanceregister